Dan Christensen

Dansk Shell – 75th anniversary

1988


Dan Christensen (1946)

Graphic designer / Education: Copenhagen’s Den Grafiske Højskole (1968-70) / Professional career: Erik Jerichau Design & Kommunikation (1970-77), Lydia Communicaion (1977-81) / own studio DanChristensenDesign (1981- )