Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
+12 34 56 78
Erik Ellegaard Frederiksen

Vejdirektoratet


Erik Ellegaard Frederiksen (1924–1997)

Graphic designer, educatonalist and design writer / Education: Det Kgl. Danske Kunstakademies Arkitektskole (1943-46) / Professional career: assistant to Gunnar Biilmann Petersen, as well as to Jan Tschichold at Penguin Books London (1948-50); teacher at Den Grafiske Højskole (1951-79); Vejdirektoratet’s adviser on signage (1975) / established own graphic design studio (1950) / Author of: Knud V. Engelhardt Arkitekt & Bogtrykker, Arkitektens Forlag 1965; Bogens Funktion og Æstetik, Chr. Ejlers Forlag 1955 +1981